1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naboru 3/2020
   2. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   3. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   4. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   5. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   6. Wyniki naboru 8/2018
   7. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   8. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   9. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   10. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   11. Wyniki naboru 4/2018
   12. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   13. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   14. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   15. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   16. Wyniki naboru 3/2018
   17. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   18. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   19. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   20. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   21. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   22. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   23. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   24. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   25. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   26. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   27. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   28. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   29. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   30. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   31. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   32. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   33. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   34. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   35. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   36. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Fotorelacja z konferencji w...

Fotorelacja z konferencji w dn. 21.09.2020r.

Fotorelacja z konferencji w dn. 21.09.2020r.

 

 

 

 

 

21 września 2020 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca ostatnie dwa lata działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Wadoviana”. Konferencja została zrealizowana w ramach harmonogramu planu komunikacji na rok 2020.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.: Senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, Wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak, Dyrektor Biura Burmistrza Agnieszka Gierszewska. Na konferencji obecni byli również Radni Urzędu Miejskiego Gminy Andrychów i Gminy Wadowice, przedstawiciele jednostek samorządowych, budżetowych
i publicznych oraz członkowie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” wraz z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LSR.

Jako pierwsza wystąpiła Kierownik Biura LGD „Wadoviana” Dorota Michałek, która przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020 oraz poinformowała zebranych o pozyskaniu przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 760 tys. złotych (warto wspomnieć, iż tylko 8 LGD na 32 z całej małopolski otrzymało benefit, ponieważ spełniło warunki przedstawione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Dodatkowe środki Stowarzyszenie  przeznaczy m.in. na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej planowane są już na pierwszy kwartał 2021 r.

Głównym celem i zadaniem LGD jest nie tylko wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, wpieranie przedsiębiorczości, ale również realizowanie działań promocyjnych. Podczas drugiej części prezentacji Prezes Zarządu Dorota Balak przedstawiła szczegółowy harmonogram wydarzeń promocyjnych, w których Stowarzyszenie brało udział w latach 2018-2020.

Podczas konferencji odbyła się również premiera filmu pt. „Zielona Energia” wyreżyserowanego przez TOKKSA Aero na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” w ramach operacji własnej pn. „Zielona Energia” – organizacja warsztatów ekologicznych dla mieszkańców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, konferencji naukowej oraz produkcja filmu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Producenci filmu „Zielona Energia”, Krzysztof Sarapata i Tomasz Kotaś z TOKKSA Aero wraz z dr Karolem Witkowskim z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przybliżyli zebranym proces tworzenia filmu.

Na konferencji premierę miała również publikacja naukowa pt. "Rzeka i jej otoczenie", która powstała w ramach operacji własnej „Zielona Energia”. Zawiera ona artykuły napisane przez prelegentów biorących udział w konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez LGD w 2019r.

Po przerwie wygłosiła mowę Pani Maria Talaga, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W swej wypowiedzi wspominała ważnych i zasłużonych Wadowiczan, o których, dzięki wsparciu finansowemu LGD „Wadoviana” powstała mała publikacja. Pani Maria złożyła również podziękowania oraz słowa uznania dla całego Zarządu, pracowników biura oraz członków Rady za pomoc podczas realizacji projektu grantowego.

W kolejnym punkcie programu na scenie zagościli Jerzy Kotaś z CKZiU nr 2 w Wadowicach wraz z Łukaszem Putyrą z Centrum Edukacyjnego EST, którzy zaprezentowali technologię Internetu rzeczy, tym samym zachęcając do współpracy szkoły z Gminy Andrychów i z Gminy Wadowice.

Przechodząc do zakończenia konferencji Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” wraz z Kierownikiem Biura podziękowali za współpracę wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za wspólnie spędzone chwile i możliwość współpracy oraz za wielkie serce i trud włożony w pracę podczas akcji charytatywnej „Szyjemy maseczki”. Panie z KGW w Wysokiej „Wysoczanki”, KGW w Choczni, KGW w Kleczy „Zarąbianki”, KGW w Jaroszowicach „Jaroszowianki”, ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą” oraz ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice - Zbywaczówka otrzymały kosze z lokalnymi produktami, z których będą mogły skorzystać podczas wspólnych spotkań.

Miłym akcentem Senator Andrzej Pająk, Burmistrz Bartosz Kaliński oraz Wiceburmistrz Wojciech Polak, zakończyli konferencję składając podziękowania na ręce Pani Prezes Zarządu Doroty Balak za współpracę i za trud włożony w prowadzenie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.

Patronat medialny: Wiadomości powiatowe (www.powiatlive.pl)
Sponsor: Ciastkarnia Rarytas Krzysztof Leńczowski (www.ciastkarnia-rarytas.pl)
Partner: TOKKSA Aero (www.tokksa.pl)

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: