1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naboru 5/2020.
   2. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   3. Wyniki naboru 3/2020
   4. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   5. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   6. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   7. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   8. Wyniki naboru 8/2018
   9. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   10. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   11. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   12. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   13. Wyniki naboru 4/2018
   14. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   15. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   16. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   17. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   18. Wyniki naboru 3/2018
   19. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   20. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   21. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   22. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   23. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   24. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   25. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   26. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   27. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   28. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   29. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   30. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   31. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   32. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   33. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   34. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   35. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   36. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   37. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   38. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Gmina Andrychów

Gmina Andrychów


Gmina Andrychów geograficznie położona jest w Beskidzie Małym, a jej północna część znajduje się na terenie Pogórza Śląskiego. Pogórze Śląskie tworzy niskie garby dzielące płytkie doliny potoków obniżające się ku północy. Beskid Mały ma urozmaiconą rzeźbę terenu. W główny grzbiet i jego boczne ramiona wrzynają się głęboko wcięte doliny rzeczne. Zbocza (zwłaszcza północne) są strome, o nachyleniu 30 stopni i więcej. Gmina położona jest w zlewni rzeki Wieprzówki.

W skład gminy Andrychów wchodzi miasto Andrychów oraz 7 miejscowości

 • Brzezinka Brzezinka       Brzezinka - wieś położona jest w Beskidzie Małym u stóp Złotej Górki w gminie Andrychów powiecie Wadowice województwie Małopolskim. Wieś dzieli się na Brzezinkę Dolną i Brzezinkę Górną. Na terenie miejscowości występuje duża deniwelacja terenu...
 • Inwałd Inwałd       Inwałd – wieś położona jest malowniczo u podnóża Ostrego Wierchu i Wapienicy na wysokości 320-350 m n.p.m. Leży na wschód od miasta Andrychowa, przy drodze krajowej nr 52, w zlewni strumienia Stawki. Z 1318 roku pochodzą pierwsze historyczne wzmianki o osadzie....
 • Roczyny Roczyny       Roczyny - wieś położona u stóp Złotej Górki (757 m n.p.m.) na południowy zachód od Andrychowa. Główną osią miejscowości jest droga powiatowa łącząca Andrychów z Czańcem i dalej prowadząca na Bielsko lub Żywiec. Przez wieś płyną dwie niewielkie rzeczki – Roczynka...
 • Rzyki Rzyki       Rzyki – wieś w Polsce położona nad rzeką Rzyczanką. Nazwa wsi pochodzi od licznie spływających potoków. Pierwotnie Rzyki określano jako Nową Wieś. Później pojawiły się: Rzeczki, Rzyczki. Rzyki to najbardziej górska wioska Andrychowszczyzny Wieś leży u stóp...
 • Sułkowice Sułkowice         Sułkowice - są wsią położoną na stokach Beskidu Andrychowskiego, w odległości 5 kilometrów od Andrychowa, pomiędzy potokami Rzyczanka i Targaniczanka, składa się z dwóch sołectw: Bolęcina i Łęg. Najciekawszą atrakcją turystyczną regionu jest ścieżka przyrodnicza...
 • Targanice Targanice       Targanice – leżą u podnóża Beskidu Małego w malowniczej dolinie, którą przecina górska rzeka Targaniczanka. Piękno wsi podkreślają otaczające ją góry: od wschodu Jawornica (830m.n.p.m), od południa Kocierz (718m.n.p.m), od zachodu Złota Górka (757m.n.p.m). Centrum...
 • Zagórnik Zagórnik       Zagórnik – wieś leży na południowy wschód od Andrychowa, nad dopływem Wieprzówki, uchodzącej z lewego brzegu do Skawy. Ze względu na swoje położenie wśród pasm górskich Beskidu Andrychowskiego Zagórnik należy do atrakcyjnych turystycznie miejscowości. Prowadzą...

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: