1. Aktualności
   1. Organizacja pracy Biura LGD
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
  3. Publikacje
  4. Multimedia
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  16. Sprawozdania LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
   2. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   3. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
   4. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
   5. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   6. Wyniki naboru 1/2022
   7. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   8. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
   9. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
   10. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   11. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
   12. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
   13. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   14. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   15. Wyniki naboru 5/2020.
   16. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   17. Wyniki naboru 3/2020
   18. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
   19. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
   20. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   21. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   22. Wyniki naboru 8/2018
   23. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   24. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   25. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   26. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   27. Wyniki naboru 4/2018
   28. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   29. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   30. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   31. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   32. Wyniki naboru 3/2018
   33. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   34. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   35. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   36. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   37. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   38. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   39. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   40. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   41. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   42. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   43. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   44. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   45. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   46. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   47. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   48. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   49. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   50. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   51. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   52. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
   53. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
    1. Informacja o braku chętnych
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
   3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
    1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
    2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    3. Informacja o braku chętnych
   4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. NOWY LSR
  1. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
  2. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
  3. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
  4. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
  5. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
 8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Gorzeń Dolny

Gorzeń Dolny

Gorzeń Dolny

 

 

 

Gorzeń Dolny –wieś położona na lewym brzegu rzeki Skawy, na skraju Beskidu Małego, u podnóża Goryczkowca (375 m n.p.m.), stanowiącego najwyżej położony punkt wsi.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1419 roku. W XV wieku był własnością Andrzeja Łagiewnickiego herbu Grzymała, z końcem XVII wieku Aleksandra Wojciechowskiego, a później rodziny Szembeków. W 1751 roku Natalia Morsztyn z domu Szembek sprzedaje go rodzinie Biberstein-Starowieyskich. W 1813 roku Gorzeń Dolny wraz z wadowickim folwarkiem „Mikołaj” nabywają Malczewski, Fischer i Stanowski. Od końca XIX wieku do 1945 roku należy do Krobickich herbu Strzemię.
W Gorzeniu Dolnym urodził się i spędził większą część życia rzeźbiarz ludowy okresu międzywojennego Jędrzej Wowro. Artysta od najmłodszych lat pracował. Nie chodził do szkoły i do końca życia został analfabetą. Rzeźbił w drewnie. Jego jedynym narzędziem był owinięty w szmaty szewski nóż. W większości jego rzeźby zostały pokryte barwną polichromią. Tak w operowaniu narzędziem, jak i w malowaniu widać brak dbałości o szczegóły. Nadaje to rzeźbom Wowry charakterystyczną dynamikę i ekspresyjność. Większość rzeźb ma charakter religijny, zgodny z ówczesnymi schematami ikonograficznymi. Zawsze jednak artysta nadawał im indywidualny wyraz.

Zobacz również:
http://www.drzeworyty.eu/wystawy/jedrzej-wawro--drzeworytnik-mimo-woli.html

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: