1. Aktualności
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   2. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   3. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   4. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   5. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   6. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   7. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   8. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców - nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
  3. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  4. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Informacje dla Wnioskodawców...

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017

 

Przypominamy, iż nabory wniosków na działania:

 • rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach (informacja o naborze TUTAJ)
 • promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR (informacja o naborze TUTAJ)
 • tworzenie i/lub rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania (informacja o naborze TUTAJ)
trwają od 05.05.2017 do 18.05.2017 r.

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 7:00 do 14:00. a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 18.05.2017 w godzinach od 7:00 do 12:00.

W związku z czym w dniu 18.05.2017 r. (ostatni dzień naboru) wnioski które nie zostaną zarejestrowane do godz. 12:00 w Biurze LGDnie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów. 

WAŻNE: Wniosek musi być wgrany do systemu lgdWitkac.pl i złożony w Biurze LGD do godz. 12:00 w dniu 18.05.2017. Wnioski wgrane do systemu a nie złożone w Biurze LGD w określonym terminie nie będą przyjęte.

Przypominamy, że po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy też wprowadzania zmian do złożonej dokumentacji.
 

Uwagi usprawniające złożenie wniosku!
 • Wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z biznesplanem należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD – zawierająca nazwę Wnioskodawcy i tytuł operacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach + trzeci formularz wniosku dla potwierdzenia Wnioskodawcy przyjęcie wniosku przez LGD.
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem musi zostać importowany/ wgrany do systemu www.lgd.witkac.pl
 • Załączniki wykazane w sekcji wniosku B.VII INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, powinny zostać dostarczone w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”
 • Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można znaleźć TUTAJ
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona w skoroszycie.
 • Dokumenty wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem

WAŻNE! 
W czasie trwania naboru (05.05.17-18.05.17) możliwość konsultacji wniosków tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

W dniach 17 maja (środa) i 18 maja (czwartek) doradztwo nie będzie świadczone!

Ostatni dzień doradztwa za które można otrzymać punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji to 16 maj (wtorek). 

PRZYPOMINAMY: punkty za doradztwo będą przyznawane, jeśli z doradztwa wnioskodawca korzystał osobiście. 


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7