1. Aktualności
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   2. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   3. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   4. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   5. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   6. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   7. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   8. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców - nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
  3. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  4. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

w ramach obchodów EKO-TYGODNIA

ogłasza konkurs fotograficzny pt.


„To są górskie okolice, To jest Moje miasto Wadowice,
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, To jest dom mój ukochany”

Głównymi celami konkursu są:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- promocja obszaru Gminy Wadowice,
- popularyzacja i upowszechnianie ekologii wśród mieszkańców Gminy Wadowice,
- ukazywanie piękna Gminy Wadowice przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

Konkurs trwa od 16.08.2010 do 20.10.2010 r. do godz. 15.00 /liczy się data wpływu do siedziby Organizatora/

    Fotografie na Konkurs należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 20x30 cm  lub w formacie większym oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD/DVD jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23,  34-100 Wadowice, parter pok. 16.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który został umieszczony poniżej.

 

                     PROGRAM OBCHODÓW EKO-TYGODNIA w Wadowicach

 

16 września / Plac Solidarności w Wadowicach /

Wystawa konkursowych prac fotograficznych na Placu Solidarności

godz.11.00 – Teatr Pozytywka – Historia zaginionego Papierka

godz.12.35 – Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego:
„To są górskie okolice, To jest Twoje miasto Wadowice, To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, To jest dom mój ukochany” oraz wręczenie nagród

godz.12.50 – Rozdanie mioteł brzozowych z Ponikwi

 

17-19 września


„Clean Up the World” – Sprzątanie Świata

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu fotograficznego.doc (Rozmiar: 626176 bajt�w)
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7