1. Aktualności
 2. LGD
  1. O LGD
  2. Obszar LGD
   1. Gmina Andrychów
    1. Brzezinka
    2. Inwałd
    3. Roczyny
    4. Rzyki
    5. Sułkowice
    6. Targanice
    7. Zagórnik
   2. Gmina Wadowice
    1. Babica
    2. Barwałd Dolny
    3. Chocznia
    4. Gorzeń Dolny
    5. Gorzeń Górny
    6. Jaroszowice
    7. Kaczyna
    8. Klecza Dolna
    9. Klecza Górna
    10. Ponikiew
    11. Roków
    12. Stanisław Górny
    13. Wadowice
    14. Wysoka
    15. Zawadka
 3. Dokumenty
  1. Dokumenty Stowarzyszenia
  2. Wadowicki Jarmark
  3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
  4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
  5. Nabór Wniosków III 2010
  6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
  7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
  8. Nabór Wniosków I - 2010
  9. Nabór Wniosków - WYNIKI
  10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
  11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
  12. Materiały ze szkoleń
  13. Konkurs Fotograficzny
  14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
  15. Sprawozdania LGD Wadoviana
  16. Dokumenty archiwalne
   1. Nabory wniosków
   2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
 4. PROW
  1. PROW 2014-2020
   1. RLKS
  2. PROW 2007-2013
   1. OŚ 4 LEADER
    1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
     1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
     2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
     3. Odnowa i rozwój wsi
     4. Małe projekty
    2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
    3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 5. LSR
  1. LSR 2014-2020
   1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
   2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
  2. LSR 2009-2015
 6. Nabory
  1. Nabory wniosków
   1. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
   2. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
   3. Wyniki naboru 8/2018
   4. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
   5. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
   6. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   7. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
   8. Wyniki naboru 4/2018
   9. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
   10. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
   11. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
   12. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   13. Wyniki naboru 3/2018
   14. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
   15. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
   16. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
   17. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
   18. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
   19. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
   20. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
   21. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
   22. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
   23. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
   24. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   25. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   26. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
    1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
   27. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
   28. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
   29. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
   30. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
    1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
    2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
    3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
    4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
   31. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
   32. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
   33. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Operacje własne
   1. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
   2. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
    1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
    2. Informacja o braku chętnych
    3. Informacja o wyniku konkursu
  3. Ważne informacje
   1. Informacje dla Wnioskodawców
   2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
   3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
   4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
   5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
  4. Procedury
   1. Procedura oceny operacji (konkurs)
   2. Procedura oceny grantobiorców
   3. Procedura oceny operacji własnych
  5. Obszary wsparcia
   1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   2. Rozwój działalności gospodarczej
   3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
   4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
   5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
   6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
   7. Projekty grantowe
   8. Najczęściej zadawane pytania
 7. Galeria
  1. Imprezy/Targi/Wydarzenia
   1. Konferencja pt. Nowa Strategia LGD Wadoviana - szansą na rozwój Gminy Andrychów i Gminy Wadowice 20.09.2016
   2. Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 18.09.2016
   3. VI Festiwal Plackorzy w Andrychowie 06.08.2016
   4. II Bieg Wadowicki 21.05.2016
   5. 96 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 18.05.2016
   6. Przekazanie umowy na realizację LSR na lata 2014-2020 15.05.2016
   7. Targi AGROTRAVEL w Kielcach 2016
   8. Sprzątanie rzeki Skawa 2016
   9. Festiwal Produktu Lokalnego 13-14.06.2015
   10. Konferencja "Dobre praktyki" 19.05.2015
   11. Sprzątanie rzeki Skawa 2015
   12. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF w Bratysławie 29.01- 01.02.2015
   13. Warsztaty rękodzielnictwa - tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 28.11.2014
   14. Międzyregionalny Szarlotkowy Festiwal Smaków III 12-14.09.2014
   15. Targi GLOB w Katowicach 2012
   16. Targi GLOB w Katowicach 2011
   17. Eko -Tydzień 16.09.2010
   18. Rodzinny Piknik nad Skawą 26.06.2010
   19. Jesienny Koncert w Wadowicach - Dzień Kasztana 25.10.2009
   20. Uroczyste przekazanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 200-72014 08.08.2009
  2. Szkolenia/Spotkania
   1. Akcja promująca LGD "Wadoviana" wśród najmłodszych 28.11.2014
   2. Szkolenie
   3. Szkolenie dla Beneficjentów 22.09.2009
   4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 4-5. październik 2016
  3. Spotkania konsultacyjne
 8. Publikacje
  1. Wydawnictwa
  2. Multimedia
 9. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Lokalny akcent podczas...

Lokalny akcent podczas Jubileuszu 25-lecia ARiMR

Lokalny akcent podczas Jubileuszu 25-lecia ARiMR

 

 

 

 

W dniu 29 września 2019 r. w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach Stowarzyszenie LGD”Wadoviana” wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich: KGW „Zarąbianki”, SGW Andrychów, KGW Wysoka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice-Zbywaczówka, KGW Chocznia, KGW Wieprz, Zagroda pod Brzozami- Agnieszka Byrska uczestniczyło na zaproszenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adama Ślusarczyka w Regionalnych Obchodach Jubileuszu 25-lecia ARiMR.  Uroczystość zgromadziła ponad 3 tysiące osób z całego województwa- Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje rolnicze na czele z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, przedsiębiorców, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, gospodarzy miast, gmin i powiatów oraz licznych gości.  W uroczystościach uczestniczył prezes ARiMR Tomasz Nowakowski, który podczas inaugurującej Obchody konferencji przedstawił efekty działań na rzecz polskiej wsi .

W trakcie konferencji miała miejsce premiera filmu przygotowanego z okazji Jubileuszu przez TVP3 Kraków, której bohaterem jest najmłodszy w Polsce, 25-letni wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil. Po konferencji  odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył J. Eks. ks. bp Janusz Mastalski. Sanktuarium św. Jana Pawła II wypełniły po brzegi gospodynie i gospodarze wiejscy z Kół Gospodyń Wiejskich -  w przepięknych strojach regionalnych. O oprawę muzyczną zadbała Mała Armia Janosika- największa góralska kapela w Polsce, w której skład wchodzą głównie z dzieci, zapewniając tym samym moc wzruszeń i emocji.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Wadoviana”, ubrane w piękne stroje regionalne przygotowały pyszne lokalne potrawy, reprezentując tym samym Gminę Wadowice i Gminę Andrychów. Zdrowe, kolorowe dania Naszych Gospodyń cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przywiezione przez Panie dekoracje dożynkowe wzbudzały zachwyt uczestników uroczystości. LGD „Wadoviana” również miała swoje stoisko, promując tym samym obszar  LGD i informując wszystkich zainteresowanych o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7