Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, resource given in /home/users/wadoviana/public_html/strona.php on line 351
Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI - Wadoviana
  1. Aktualności
      1. Organizacja pracy Biura LGD
  2. LGD
    1. O LGD
    2. Obszar LGD
      1. Gmina Andrychów
        1. Brzezinka
        2. Inwałd
        3. Roczyny
        4. Rzyki
        5. Sułkowice
        6. Targanice
        7. Zagórnik
      2. Gmina Wadowice
        1. Babica
        2. Barwałd Dolny
        3. Chocznia
        4. Gorzeń Dolny
        5. Gorzeń Górny
        6. Jaroszowice
        7. Kaczyna
        8. Klecza Dolna
        9. Klecza Górna
        10. Ponikiew
        11. Roków
        12. Stanisław Górny
        13. Wadowice
        14. Wysoka
        15. Zawadka
    3. Publikacje
    4. Multimedia
  3. Dokumenty
    1. Dokumenty Stowarzyszenia
    2. Wadowicki Jarmark
    3. Nabór wniosków 01.10 - 30.10.2012
    4. NABÓR WNIOSKÓW I 2011
    5. Nabór Wniosków III 2010
    6. Nabór Wniosków II - 2010 WYNIKI
    7. Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI
    8. Nabór Wniosków I - 2010
    9. Nabór Wniosków - WYNIKI
    10. NABÓR WNIOSKÓW 2009
    11. Wnioski - Ministerstwo Rolnictwa
    12. Materiały ze szkoleń
    13. Konkurs Fotograficzny
    14. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
    15. Dokumenty archiwalne
      1. Nabory wniosków
      2. Zestawienia R-F LGD Wadoviana
    16. Sprawozdania LGD Wadoviana
  4. PROW
    1. PROW 2014-2020
      1. RLKS
    2. PROW 2007-2013
      1. OŚ 4 LEADER
        1. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Informacje
          1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
          2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
          3. Odnowa i rozwój wsi
          4. Małe projekty
        2. 4.2. Wdrażanie projektów współpracy
        3. 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
  5. LSR
    1. LSR 2014-2020
      1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
      2. Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020
    2. LSR 2009-2015
  6. Nabory
    1. Nabory wniosków
      1. Ogłoszenie o naborze 4/2023 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
      2. Ogłoszenie o naborze 3/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
      3. Wyniki naborów 1/2023, 2/2023 - aktualizacja
      4. Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
      5. Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
      6. Wyniki naborów 2/2022, 5/2022
      7. Wyniki naboru 1/2022
      8. Ogłoszenie o naborze 5/2022 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
      9. Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Rozwój produktów lokalnych
      10. Ogłoszenie o naborze 3/2022 - Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
      11. Ogłoszenie o naborze 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej
      12. Ogłoszenie o naborze 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
      13. Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021
      14. Ogłoszenie o naborze 6/2021 - Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania
      15. Ogłoszenie o naborze 5/2021 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
      16. Ogłoszenie o naborze 4/2021 - Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw
      17. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
      18. Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
      19. Ogłoszenie o naborze 1/2021 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
      20. Wyniki naboru 5/2020.
      21. Ogłoszenie o naborze 5/2020 - Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
      22. Ogłoszenie o naborze 4/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
      23. Wyniki naboru 3/2020
      24. Ogłoszenie o naborze 3/2020 - Rozwój działalności gospodarczej
      25. Ogłoszenie o naborze 2/2020 - Utworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
      26. Ogłoszenie o naborze 1/2020 - Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego
      27. Wyniki naboru 8/2018
      28. Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 - Rozwój działalności gospodarczej
      29. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018
      30. Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
      31. Odstąpienie od konkursu nr 6/2018
      32. Wyniki naboru 4/2018
      33. Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja
      34. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
      35. Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 Projekt grantowy Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (ANULOWANY)
      36. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
      37. Wyniki naboru 3/2018
      38. Odstąpienie od konkursu nr 6/2017
      39. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych
      40. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej
      41. Ogłoszenie o naborze 1/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej
      42. Rozstrzygnięcie naboru 8/2017
      43. Rozstrzygnięcie naboru 6/2017
      44. Wyniki naborów 4/2017, 5/2017
        1. Posiedzenie Rady w dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017
      45. Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
      46. Ogłoszenie o naborze nr 7/2017- Projekt grantowy Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
      47. Ogłoszenie o naborze nr 6/2017- Projekt grantowy Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych
      48. Ogłoszenie o naborze nr 5/2017- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
      49. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
      50. Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017
        1. Posiedzenie Rady w dniu 09.08.2017
        2. Posiedzenie Rady w dniu 06.07.2017
        3. Posiedzenie Rady w dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017
      51. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
      52. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
      53. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - rozwój działalności gospodarczej - wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach
      54. Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016
        1. Posiedzenie Rady w dniu 22.02.2017
        2. Posiedzenie Rady w dniu 26.01.2017
        3. Posiedzenie Rady w dniu 28.12.2016
        4. Posiedzenie Rady w dniu 05.12.2016
      55. Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
      56. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
      57. Ogłoszenie o naborze 1/2016- Podejmowanie działalności gospodarczej
      58. Ogłoszenie o naborze 3/2021 - Rozwój produktów lokalnych
    2. Operacje własne
      1. Operacja własna - ogłoszenie z 16.11.2021
        1. Informacja o braku chętnych
        2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
      2. Operacja własna - ogłoszenie z 13.04.2021
        1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
        2. Informacja o braku chętnych
      3. Operacja własna - ogłoszenie z 23.11.2020
        1. Odstąpienie od realizacji operacji własnej LGD
        2. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
        3. Informacja o braku chętnych
      4. Operacja własna - ogłoszenie z 20.09.2018
        1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
        2. Informacja o braku chętnych
        3. Informacja o wyniku konkursu
      5. Operacja własna - ogłoszenie z 25.01.2018
        1. Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
        2. Informacja o braku chętnych
        3. Informacja o wyniku konkursu
    3. Ważne informacje
      1. Informacje dla Wnioskodawców
      2. Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl
      3. Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju
      4. Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020
      5. Informacje przydatne dla Grantobiorców
    4. Procedury
      1. Procedura oceny operacji (konkurs)
      2. Procedura oceny grantobiorców
      3. Procedura oceny operacji własnych
    5. Obszary wsparcia
      1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
      2. Rozwój działalności gospodarczej
      3. Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia
      4. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych
      5. Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa
      6. Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR
      7. Projekty grantowe
      8. Najczęściej zadawane pytania
  7. NOWY LSR
    1. Ankieta oraz Fiszka projektowa - wydłużony termin
    2. Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
    3. Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja
    4. Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze
    5. Konsultacje społeczne dla obszaru LGD
  8. Kontakt

Newsletter:

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać najważniejsze informacje.Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI

Nabór wniosków I- 2010 WYNIKI

Pliki do pobrania:

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: Finansowy postęp we wdrażaniu LSR. Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Wadoviana"

34-100 Wadowice
Ul. Lwowska 7
Licznik odwiedzin: