Planowany nabór – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” informuje, że nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia P.1.1.1 Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw, wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa został zaakceptowany i uzgodniony z UMWM.

Termin naboru: 23.05 – 06.06.2022 r.

Limit/wysokość dostępnych środków w euro : 160 330,00 euro ( kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 641 320,00 zł)

Wartość wskaźnika: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 12 szt.

Wsparcie udzielane jest w formie premii i wynosi na 1 beneficjenta : 50 000, 00 zł ( 12 500,00 euro przy indykatywnym kursie euro 4PLN/Euro )

Przekazujemy link do dokumentacji, gdzie znajduje się aktualna wersja formularza wniosku o przyznanie pomocy -wersja 4z,biznesplanu 4z dotycząca operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE), na stronie www.wadoviana.pl wymagana dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem o naborze na 2 tygodnie przed rozpoczęciem naboru.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

W kwietniu przeprowadzimy szkolenie dla zainteresowanych wnioskodawców, o czym będziemy informować odpowiednio wcześniej na naszej stronie www i mediach społecznościowych.

Skip to content