Pod koniec grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”!

Pod koniec grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”! 🎉📢🎉
Była to nie tylko okazja do podsumowania dwuletniej kadencji organów, ale także do uczczenia 15. rocznicy istnienia Naszego stowarzyszenia. 🎉💪

Podczas spotkania Prezes Zarządu Dorota Balak podsumowała osiągnięcia, które były możliwe dzięki środkom finansowym za pośrednictwem LGD „Wadoviana”.
👉🏻 W okresie 2014-2023 udało się utworzyć aż 26 nowych firm, a 17 przedsiębiorstw otrzymało dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej. To ogromny sukces! 💼💰
👉🏻 Ponadto, Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” zrealizowało trzy projekty współpracy. Projekt KUCHNIA miał na celu promowanie potraw regionalnych z obszaru działania naszego stowarzyszenia, a efektem była mapa szlaku kulinarnego oraz publikacja z przepisami. Projekt Rowerowy przyczynił się do stworzenia altan przyjaznych rowerzystom na terenie Gminy Wadowice i Gminy Andrychów, natomiast Projekt Geocaching zaangażował mieszkańców i promował turystykę geocacherską poprzez uruchomienie skrytek. Powstały geościeszki na terenie miejskim Wadowic i Andrychowa oraz geościeszki leśne.
👉🏻 Ale to nie wszystko! Dzięki środkom finansowym pozyskanym za pośrednictwem LGD „Wadoviana” udało się poddać renowacji 5 kapliczek na terenie Gminy Wadowice i Andrychów oraz utworzyć lub rozwinięć 7 ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Wśród nich znajdują się m.in. parking przy kościele w Sułkowicach, kompleksy rekreacyjne w Kleczy Dolnej i Stanisławiu Górnym, zespół saunowy na terenie krytej pływalni „Delfin” w Wadowicach, strefa Flow-Park w Sułkowicach Łęgu, rozwój kina Centrum w Wadowicach oraz tor rolkarski w Zagórniku. 🏞️🎥🚗
👉🏻 Stowarzyszenie LGD ”Wadoviana” oprócz finansowania z funduszu PROW na przestrzeni lat pozyskuje na bieżąco środki z funduszy zewnętrznych. Bez tego wsparcia nie udałoby się zorganizować cyklicznych wydarzeń, które na stałe już wpisały się w nasz kalendarz a są nimi m.in. Biesiada Wadowicka czy cykl koncertów Muzyczne Wadowice, na które udało się nam pozyskać już blisko 200 tysięcy złotych.
👉🏻 Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” aktywnie uczestniczy również w licznych wydarzeniach i akcjach społecznych. Wspieramy i uczestniczymy w takich inicjatywach jak Małopolska Tour, Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki w Andrychowie, Bezpieczne Wakacje w Andrychowie, Dożynki Gminne, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Lekcje Śpiewu Patriotycznego czy akcje charytatywne, takie jak m.in. szycie maseczek w trakcie pandemii.
👉🏻 Nasze działania spotykają się z pozytywnym odbiorem i zostały docenione przez Kapitułę Kryształy Soli, która przyznała nam nagrodę za najlepszy projekt społeczny w roku 2020 i 2021, oraz nagrodą Róży Regionów 2019 za najlepszy projekt promujący polskie produkty turystyczne. 🏆🤝
Na walnym zebraniu głos zabrali również burmistrzowie Gminy Andrychów Tomasz Żak i Gminy Wadowice Bartosz Kaliński, którzy podziękowali za współpracę i rozwój gmin. Burmistrz Gminy Wadowice na ręce Pani Prezes wręczył medal z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. 🥇🎖️
W związku z końcem kadencji wybrano również nowy zarząd i radę LGD, natomiast komisja rewizyjna pozostała bez zmian. To ważny krok w dalszym rozwoju naszego stowarzyszenia! 💼👥
Dodatkowo, Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” pozyskało środki ze wsparcia przygotowawczego, które pozwoliły nam opracować nową strategię na lata 2023-2027. Strategia została oceniona pozytywnie i wybrana do realizacji, co oznacza, że na realizację LSR otrzymamy środki m.in. z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Europejskiego Funduszu Regionalnego na łączną kwotę ponad 3️⃣.9️⃣4️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣EURO! 💰💼📈
Chcielibyśmy również wyrazić naszą wdzięczność dotychczasowemu Wiceprezesowi Władysław Żydek, za jego wsparcie i współpracę w zarządzie. Jego wkład w rozwój naszego stowarzyszenia był nieoceniony. 💐
Jesteśmy ogromnie dumni z osiągnięć, które udało nam się zrealizować przez te wszystkie lata. Dziękujemy wszystkim członkom, burmistrzom, partnerom, sponsorom, Kołom Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich i osobom zaangażowanym w rozwój Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie byłoby to możliwe! 💪🤗
Skip to content