„Rzeka i jej otoczenie” – publikacja podsumowująca konferencję

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem zorganizowanej 28 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
konferencji naukowej „Rzeka i jej otoczenie”, która była częścią projektu realizowanego w ramach operacji własnej „Zielona Energia” – organizacja warsztatów ekologicznych dla mieszkańców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, konferencji naukowej oraz produkcja filmu w ramach poddziałania „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Skip to content