Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania dotyczące spraw bieżących

W dniu 27.02.2023r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się spotkanie dla Lokalnych Grup Działania dotyczące spraw bieżących.

Na spotkaniu omówiono stan realizacji lokalnych strategii rozwoju w kontekście zobowiązania z umowy ramowej dotyczącego osiągnięcia przez LGD min. 85% kontraktacji do 30.06.2023r., jak tez stan wypłaconych środków. Przedstawiono także dalszy harmonogram wdrażania LSR. Na koniec spotkania trzy Lokalne Grupy Działania, w tym LGD „Wadoviana” przedstawiły prezentację, w której opisały swoje najciekawsze działania z ostatnich lat.

Skip to content