Spotkanie informacyjne – „4 lata dla Małopolski”

W drugiej połowie stycznia 2023 roku w Nowym Targu odbyło się spotkanie informacyjne pn.„4 lata dla Małopolski” dla okręgu 4 (wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański).

W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz Iwona Gibas i Marta Malec Lech z zarządu województwa, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski, poseł Anna Paluch, wiceprzewodniczący Sejmiku Jan Piczura, radni: Stanisław Bisztyga, Marek Wierzba, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy.

Podczas spotkania omówione zostały zrealizowane zadania na terenie Małopolski, ale także szczegółowo omówiono program Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.

Na terenie okręgu nr 4 udało się zrealizować 3340 różnych projektów o łącznej wartości 1,2 mld złotych.

__________

Infografika – Transfery finansowe do poszczególnych okręgów Małopolski

Witold Kozłowski, Iwona Gibas, Szymon Duman www.malopolska.pl

Skip to content