Wyjazd studyjny do Ziemi Kłodzkiej

W dniach 23-25 maja br. odbył się 3-dniowy wyjazd studyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”. 😊

W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość zobaczenia Kudowy-Zdroju, w którym znajduje się Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości. Celem inkubatora jest wspieranie rozwoju nowopowstałych firm i wpływ na zbierane przez nie doświadczenia. 👍
Następnie uczestnicy poznali miejsce-atrakcję turystyki aktywnej – Szczeliniec Wielki. ⛰️
Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z LGD „Kłodzka Wstęga Sudetów”, działającą na tamtym obszarze. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat metod aktywizacji społeczności lokalnej, nabycia cennych informacji i wskazówek. 💡
Następnie odbył się wyjazd do Muzeum Ziemi Kłodzkiej i spotkanie z przedstawicielami muzeum oraz warsztaty „Wypuścimy Was z torbami” oraz „W trybach czasu”. ⌛
Później uczestnicy zwiedzili twierdzę i labirynty w Kłodzku w celu poznania funkcjonowania i działania miejsca turystyki aktywnej. 🏰
W ostatni dzień odbyła się wizyta w Jaskini Niedźwiedziej i Muzeum Wsi w Kletnie oraz spotkanie z gospodarzem muzeum połączone z warsztatami. 🐻
Każdy dzień kończył się spotkaniem moderowanym. 🗣️
Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Skip to content