Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie biura LGD, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja na temat wniosków złożonych w ramach naboru 5/2023
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD „Wadoviana”

Skip to content