Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 29.11.2023r.
o godzinie 16:00 w siedzibie biura LGD, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja na temat wniosków na operacje własne LGD.
  6. Ocena i wybór wniosków na operacje własne LGD.
  7. Dyskusja na temat złożonych wyjaśnień/lub dokumentów do wniosków złożonych w ramach naboru 5/2023.
  8. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2023.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku
Zastępca Przewodniczącego Rady LGD „Wadoviana”

Skip to content