Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 07.03.2024r.
o godzinie 17:30 w siedzibie biura LGD, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja na temat wniosków na operacje własne LGD.
  6. Ocena i wybór wniosków na operacje własne LGD.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

Skip to content