Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”

Członkowie Rady LGD Wadoviana

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 27.01.2023r.
o godzinie 10:00 w siedzibie biura LGD, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Dyskusja na temat złożonych wyjaśnień/lub dokumentów do wniosków złożonych w ramach naborów 1/2023 i 2/2023.

6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2023 i 2/2023.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady LGD „Wadoviana”

Skip to content