Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Członkowie Rady LGD Wadoviana

Szanowni Państwo,

Zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wadoviana”, które odbędzie się w dniu 27.03.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie biura LGD, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja na temat prośby UMWM w Krakowie o przedstawienie wyjaśnień do dokumentacji dot. oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 1/2023 i 2/2023.
  6. Dyskusja na temat wniosków złożonych w ramach naborów: 3/2023, 4/2023.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady LGD „Wadoviana”

 

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content