Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

 Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.06.2023 r. o godzinie 17:30  w OSP Chocznia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Omówienie spraw bieżących.
  7. Omówienie uchwały w sprawie: Wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady LGD „Wadoviana”.
  8. Podjecie uchwały w sprawie: Wprowadzenie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady LGD „Wadoviana”.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zebrania.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
LGD „Wadoviana”

Dorota Balak

Skip to content