Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. ( czwartek ) o godzinie 17:15 w Parkowa Galicjanka, ul. Wolności 52, 34-100 Wadowice

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawy bieżące
 7. Przedstawienie i omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady.
 9. Przedstawienie propozycji oraz dyskusja na temat zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady LGD.
 10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: określenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady LGD.
 11. Omówienie uchwały dot. wysokości składek członkowskich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich.
 13. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji.
 14. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Stowarzyszenia za okres kadencji.
 15. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres kadencji.
 16. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu
 17. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady
 18. Wybór komisji skrutacyjnej.
 19. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
 20. Głosowanie i podjęcie uchwały o składzie Zarządu.
 21. Zgłaszanie kandydatów do Rady.
 22. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie składu Rady.
 23. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 24. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
LGD „Wadoviana”

Dorota Balak

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content