Start > Dokumenty > Dokumenty archiwalne > Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

w ramach obchodów EKO-TYGODNIA

ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„To są górskie okolice, To jest Moje miasto Wadowice,
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, To jest dom mój ukochany”

Głównymi celami konkursu są:
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
– promocja obszaru Gminy Wadowice,
– popularyzacja i upowszechnianie ekologii wśród mieszkańców Gminy Wadowice,
– ukazywanie piękna Gminy Wadowice przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

Konkurs trwa od 16.08.2010 do 20.10.2010 r. do godz. 15.00 /liczy się data wpływu do siedziby Organizatora/

    Fotografie na Konkurs należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 20×30 cm  lub w formacie większym oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD/DVD jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23,  34-100 Wadowice, parter pok. 16.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który został umieszczony poniżej.

                     PROGRAM OBCHODÓW EKO-TYGODNIA w Wadowicach

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content