Start > Dokumenty > Dokumenty Stowarzyszenia 2023-2027

Dokumenty Stowarzyszenia 2023-2027

Poniżej znajdują się dokumenty Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027
 2. Informacja o sposobie wykorzystywania środków finansowych
 3. Umowa ramowa o sposobie i warunkach realizacji LSR
 4. Statut LGD Wadoviana
 5. Regulamin Rady LGD Wadoviana
 6. Harmonogram naborów
 7. Plan Komunikacji
 8. Lista członków LGD Wadoviana
 9. Lista członków Rady LGD Wadoviana
 10. Lista członków Zarządu LGD Wadoviana
 11. Harmonogram realizacji planu komunikacji
 12. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD
 13. Procedura zmiany kryteriów oceny i wyboru operacji
 14. Opis stanowisk pracowników Biura LGD „Wadoviana”
 15. Raport z Ewaluacji Zewnętrznej LSR
 16. Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 wraz z logo UE, programu LEADER, PROW 2014-2020 oraz LGD „Wadoviana”
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content