Start > Dokumenty > Dokumenty Stowarzyszenia 2014-2020

Dokumenty Stowarzyszenia 2014-2020

Poniżej znajdują się dokumenty Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020
 2. Informacja o sposobie wykorzystywania środków finansowych:
  1. 2.1 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2016
  2. 2.2 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2017
  3. 2.3 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2018
  4. 2.4 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2019
  5. 2.5 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2020
  6. 2.6 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2021
  7. 2.7 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2022
  8. 2.8 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2023
 3. Umowa ramowa o sposobie i warunkach realizacji LSR
  1. 3.1 Aneks nr 1 do umowy ramowej
  2. 3.2 Aneks nr 2 do umowy ramowej
  3. 3.3 Aneks nr 3 do umowy ramowej
  4. 3.4 Aneks nr 4 do umowy ramowej
  5. 3.5 Aneks nr 5 do umowy ramowej
  6. 3.6 Aneks nr 6 do umowy ramowej
  7. 3.7 Aneks nr 7 do umowy ramowej
  8. 3.8 Aneks nr 8 do umowy ramowej
  9. 3.9 Aneks nr 9 do umowy ramowej
  10. 3.10 Aneks nr 10 do umowy ramowej
  11. 3.11 Aneks nr 11 do umowy ramowej
  12. 3.12 Aneks nr 12 do umowy ramowej
  13. 3.13 Aneks nr 13 do umowy ramowej
  14. 3.14 Aneks nr 14 do umowy ramowej
  15. 3.15 Aneks nr 15 do umowy ramowej
  16. 3.16 Aneks nr 16 do umowy ramowej
  17. 3.17 Aneks nr 17 do umowy ramowej
  18. 3.18 Aneks nr 18 do umowy ramowej
  19. 3.19 Aneks nr 19 do umowy ramowej
  20. 3.20 Aneks nr 20 do umowy ramowej
  21. 3.21 Aneks nr 21 do umowy ramowej
  22. 3.22 Aneks nr 22 do umowy ramowej
  23. 3.23 Aneks nr 23 do umowy ramowej
 4. Statut LGD Wadoviana
 5. Regulamin Rady LGD Wadoviana
 6. Harmonogram naborów
 7. Plan Komunikacji
 8. Lista członków LGD Wadoviana
 9. Lista członków Rady LGD Wadoviana
 10. Lista członków Zarządu LGD Wadoviana
 11. Harmonogram realizacji planu komunikacji
  1. 11.1 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
  2. 11.2 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
  3. 11.3 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
  4. 11.4 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
  5. 11.5 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
  6. 11.6 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021
  7. 11.7 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
  8. 11.8 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023
  9. 11.9 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024
 12. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD
 13. Procedura zmiany kryteriów oceny i wyboru operacji
 14. Opis stanowisk pracowników Biura LGD „Wadoviana”
 15. Raport z Ewaluacji Zewnętrznej LSR
 16. Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 wraz z logo UE, programu LEADER, PROW 2014-2020 oraz LGD „Wadoviana”
Skip to content