Start > LGD > O LGD

O LGD

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz poprawą jakości życia mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów. Partnerstwo zawiązało się 18 września 2008 r. i przybrało formę stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w listopadzie 2008 roku pod numerem 0000318191. W 2012 roku do obszaru LSR dołączono Gminę Andrychów.

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich gmin Wadowice i Andrychów, m.in. poprzez stymulację aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału gospodarczego, zasobów historyczno-kulturalnych oraz walorów turystycznych regionu, które łączy postać Jana Pawła II, który na tym obszarze żył i dorastał. Papież Polak jest ogromną wartością, z której mieszkańcy są dumni i chętnie dzielą się nią z pielgrzymującymi i turystami, dlatego kierunki i cele rozwoju w dużym stopniu zostały przez to uwarunkowanie zdeterminowane.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” reprezentują różnorodne środowiska, ale wszystkich łączy jeden cel – troska o dobro mieszkańców naszych gmin. Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” jest otwarte na nowych członków. Zapraszamy do współpracy.

Zarząd:

 1. Prezes: Dorota Balak
 2. Wiceprezes: Stanisław Prus
 3. Wiceprezes: Mariusz Jakubas
 4. Członek Zarządu: Stanisław Murgas
 5. Członek Zarządu: Piotr Jasiński
 6. Członek Zarządu: Andrzej Kłosowski

Rada:

 1. Beata Smolec – Gmina Andrychów
 2. Bartosz Kaliński -Gmina Wadowice
 3. Tomasz Świątek – OSP Klecza
 4. Agnieszka Gierszewska
 5. Danuta Trojak
 6. Józef Brzazgacz – Firma produkcyjno-handlowa Józef Brzazgacz
 7. Maria Zadora
 8. Janusz Karbowiak – „Drewpol Krystyna Sordyl Sp. j.”
 9. Piotr Podsadecki – CBiS Bracia Sp. z.o.o
 10. Renata Kubera
 11. Sebastian Grodziński – „Tradycyjna Chata”
 12. Łukasz Bryndza „BRYNDZA-BUD”
 13. Sylwia Błasiak
 14. Paweł Łysoń
 15. Jerzy Obstarczyk – Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp.z.o.o

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący: Jerzy Chylewski
 2. Wiceprzewodniczący: Teresa Romanowska
 3. Członek: Danuta Gotkiewicz
 4. Członek: Mariusz Figura
Skip to content