Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Andrychów

Gmina Andrychów

Gmina Andrychów geograficznie położona jest w Beskidzie Małym, a jej północna część znajduje się na terenie Pogórza Śląskiego. Pogórze Śląskie tworzy niskie garby dzielące płytkie doliny potoków obniżające się ku północy. Beskid Mały ma urozmaiconą rzeźbę terenu. W główny grzbiet i jego boczne ramiona wrzynają się głęboko wcięte doliny rzeczne. Zbocza (zwłaszcza północne) są strome, o nachyleniu 30 stopni i więcej. Gmina położona jest w zlewni rzeki Wieprzówki.

W skład gminy Andrychów wchodzi miasto Andrychów oraz 7 miejscowości:

Skip to content