Roczyny

Roczyny – wieś położona u stóp Złotej Górki (757 m n.p.m.) na południowy zachód od Andrychowa. Główną osią miejscowości jest droga powiatowa łącząca Andrychów z Czańcem i dalej prowadząca na Bielsko lub Żywiec. Przez wieś płyną dwie niewielkie rzeczki – Roczynka oraz Bulówka, obydwie biorą swój początek na stokach Złotej Górki. Rzeczki te łączą się płynąc przez Bulowice w kierunku północnym i wpadają do rzeki Soły.
We wsi można wyróżnić dwa typy krajobrazu; górski w rejonie Złotej Górki i równinny bliżej granicy z Bulowicami. Ten pierwszy obszar stanowi naturalną bazę do rozwoju turystyki w drugiej części nadal rozwija się rolnictwo i ogrodnictwo.
Najstarszym zabytkiem miejscowości jest dzwonniczka burzowa 1807 roku. Dzwonnica w typie popularnych w Beskidach dzwonniczek loretańskich, w których dzwoniono dla odpędzenia burzy oraz przy okazji ważnych wydarzeń w życiu wsi.

http://www.roczyny.pl/

Skip to content