Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Andrychów > Targanice

Targanice

Targanice – leżą u podnóża Beskidu Małego w malowniczej dolinie, którą przecina górska rzeka Targaniczanka. Piękno wsi podkreślają otaczające ją góry: od wschodu Jawornica (830m.n.p.m), od południa Kocierz (718m.n.p.m), od zachodu Złota Górka (757m.n.p.m). Centrum wsi położone jest na wysokości 400 m n.p.m.
Główną osią kształtującą układ przestrzenny miejscowości jest droga wojewódzka nr 781 łącząca Andrychów z Żywcem. Droga ta to historyczny „gościniec kocierski”- jeden z najstarszych szlaków prowadzący z małopolski na Węgry. Większość domów jest ulokowana przy tej drodze bądź przy mniejszych drogach dochodzących do niej. Układ urbanistyczny miejscowości determinują ponadto warunki topograficzne. Większość domostw znajduje się w dolinach.
Z budowli o charakterze dziedzictwa kulturowego należy wymienić kościół parafialny z 1929 roku pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Skip to content