Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Andrychów > Zagórnik

Zagórnik

Zagórnik – wieś leży na południowy wschód od Andrychowa, nad dopływem Wieprzówki, uchodzącej z lewego brzegu do Skawy.
Ze względu na swoje położenie wśród pasm górskich Beskidu Andrychowskiego Zagórnik należy do atrakcyjnych turystycznie miejscowości. Prowadzą stąd szlaki turystyczne na Gancarz, Groń Jana Pawła II, Laskowiec i Jawornicę.
Do cennych zabytków architektury Zagórnika zaliczyć należy XIX – wieczna Kaplica, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się obraz „Matki Boskiej Królowej Nieba i Ziemi”.
Ze względu na niską jakość gleby, niesprzyjające ukształtowanie terenu oraz warunki klimatyczne charakterystyczne dla stoków górskich i dolin, jest to obszar o średnich warunkach zagospodarowania. Dominują małe gospodarstwa rolne produkujące na własne potrzeby.

Skip to content