Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice

Gmina Wadowice

Gmina Wadowice geograficznie położona jest w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego, w dolinie rzeki Skawy. Jest to część Karpat Zachodnich. Rzeźbę terenu stanowią pogórza obniżenia śródgórskiego przecinane doliną rzeki Skawy i potoków Ponikiewka, Choczenka, Kleczanka, oraz mniejszymi ciekami uchodzącymi bezpośrednio do Skawy.

W skład gminy Wadowice wchodzi miasto Wadowice oraz 14 miejscowości:

Skip to content