Babica

Babica (dawniej Babice) – wieś położona na Pogórzu Wielickim na trasie Wadowice – Stanisław Górny, nad potokiem Babicą, stanowiącym dopływ potoku Wysoka.
W XII wieku tereny Babicy stanowiły część sąsiedniego Rokowa, najstarszej wsi gminy Wadowice i były we władaniu rycerza – Jaksy Gryfity.
Układ osadniczy stanowią zachowane fragmenty historycznego układu osadniczego i ciągu stawów w północnej części wsi. Ciąg komunikacyjno – krajobrazowy stanowi natomiast droga w południowej części wsi o historycznym rodowodzie, która stanowi na dużych odcinkach ciąg widokowy na zalesione zbocza góry Ostrawa. Jedynym obiektem zabytkowym jest murowana kapliczka z 1828 roku oraz stanowisko archeologiczne, dokumentujące ślad osadnictwa w czasach średniowiecza. Duże zróżnicowanie wysokości terenu i nachylenia stoków jest źródłem malowniczych widoków, zwłaszcza w dolinie rzeki Babicy, oraz ciekawych panoram, ale również trudności dojazdu do zabudowy wspinającej się na zbocza, poza zwartym obszarem zabudowy o charakterze wiejskim. W krajobrazie dominują zalesione u szczytów wzniesienia Pogórza Śląskiego.

zobacz również:
http://www.spbabica.iap.pl/

 

Skip to content