Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Barwałd Dolny

Barwałd Dolny

Barwałd Dolny – wieś położona na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Makowskiego przy drodze krajowej Kraków – Cieszyn na zachód od Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest jedną z trzech wsi o tej samej nazwie różniącej się przymiotnikiem. W sąsiedztwie znajdują się miejscowości Barwałd Górny i Barwałd Średni, należące do gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Barwałd Dolny nazywany dawniej Niżnym, od początków powstania był własnością książęcą i należał do zamku barwałdzkiego. Wsie zamku barwałdzkiego tworzyły tzw. królewszczyznę barwałdzką zwaną również królestwem barwałdzkim. Po I rozbiorze wieś została sprzedana przez ówczesnego właściciela Jana Starowieyskiego herbu Biberstein Ksaweremu Branickiemu. Następnie Barwałd Dolny znalazł się we władaniu Moszczyńskich.

Cennym zabytkiem drewnianego budownictwa sakralnego jest kościół parafialny p.w. św. Erazma BM, znajdujący się na szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim. Zabytkowy kościół pochodzi z końca XVIII wieku a jego fundatorem był ówczesny właściciel Barwałdu Jan Biberstein. Ciekawy, lecz niezagospodarowany obiekt stanowią bunkry i pozostałości umocnień z II Wojny Światowej. Istnieje także stanowisko archeologiczne epoki kamienia.

Wieś charakteryzuje ciekawe ukształtowanie terenu, liczne wzgórza objęte uprawami rolnymi z urozmaiconą zielenią zadrzewień przydrożnych i śródpolnych tworzą krajobraz o dużych walorach widokowych, panorama wsi jest dobrze widoczna z dróg wiodących przez okoliczne wzgórza, dominantę pod względem skali, wysokości i funkcji stanowi kościół.
zobacz również:
http://www.barwald.net/
http://www.barwald.swerazm.strefa.pl/index.html
http://www.barwalddolny.szkolnastrona.pl/

Skip to content