Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Chocznia

Chocznia

Chocznia – wieś położona na pograniczu Pogórza Wielickiego i wschodniej części Beskidu Małego, nad potokami Choczenką (dopływ Skawy) i Konówką (dopływ Choczenki), przy drodze krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała.
Nad miejscowością dominuje kościół parafialny p. w. Św. Jana Chrzciciela zbudowany w latach 1880-83, natomiast do zabytkowych obiektów sakralnych należą również klasztor Sióstr Szarytek z początku XX wieku, kaplice z końca XIX / początku XX wieku, szczególnie przy kościele i cmentarzu. Zabudowania mieszkalne o typowym charakterze wiejskim, przeważnie murowane, drewniano – murowane oraz nieliczne ocalałe drewniane chałupy pochodzą z końca wieku XIX / początku XX. Istnieją tu liczne stanowiska archeologiczne od pradziejów po czasy nowożytne (XVIII wiek), a także miejsce pamięci – na Starym Gościńcu – pole zwane „Bożą Męką” z resztkami kaplicy i cmentarza z 1919 roku, kiedy w okolicy Wadowic panowała epidemia grypy hiszpanki. Skupiona wzdłuż doliny rzeki Choczenki i Traktu Cesarskiego zabudowa wiejska, z dominantą w postaci bryły kościoła oraz wzgórza porozdzielane zadrzewionymi dolinami strumieni, Chocznia położona jest w obszarze Pogórza Śląskiego, jedynie północnym narożnikiem sięga Beskidu Małego w grupie Łamanej Skały i Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Zobacz również:
http://www.chocznia.cba.pl/historia.html
http://www.chocznia.pl/
http://www.gim2chocznia.iap.pl/
http://gimchocznia.hekko.pl/

Skip to content