Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Jaroszowice

Jaroszowice

Jaroszowice – wieś położona jest nad rzeką Skawą, u podnóża Jaroszowickiej Góry.
Historia Jaroszowic sięga początków XIV w., kiedy w 1317 r. wieś została lokowana przez księcia Władysława Oświęcimskiego. W XV w. Jaroszowice nabyte od książąt oświęcimskich przez Władysława Warneńczyka, włączone zostały do starostwa barwałdzkiego.

Rzeka Skawa dzieli wieś na dwie części: prawobrzeżną (z kościołem) i lewobrzeżny przysiółek o nazwie Zbywaczówka, będące oddzielnymi sołectwami. Układ osadniczy tworzy zwarta zabudowa wielodrożnicy, stanowiącej główną osadę, z dominantą w postaci bryły kościoła. Zabytkową zabudowę tworzy kościół p.w. św. Izydora budowany w latach 1860 – 61, liczne murowane kaplice i drewniany dom z XIX wieku. Istnieją również stanowiska archeologiczne dokumentujące ślady osadnictwa od neolitu do średniowiecza. Zachodnią granicę Jaroszowic wyznacza dolina rzeki Skawy, większą część powierzchni sołectwa zajmuje zalesiona Jaroszowicka Góra (545 m n.p.m.) – jedyny fragment Beskidu Małego położony na wschód od Skawy.

Zobacz również:
http://jaroszowice.aidg.pl/
http://www.ospjaroszowice.npx.pl/news.php

Skip to content