Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Klecza Dolna

Klecza Dolna

Klecza Dolna – wieś położona na Pogórzu Wielickim oraz skraju Beskidu Małego, na trasie Cieszyn – Kraków, w rejonie ujścia doliny rzeki Kleczanki do doliny Skawy, północną część wsi tworzy mozaika częściowo zalesionych wzgórz i dolin niewielkich potoków
W 1353 roku pojawia się pierwsza zmianka o wsi. W latach 1490-1499 następuje podział wsi na Kleczę Dolną i Kleczę Górną.
Jednym z zabytków jest kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca oraz zachowane do dzisiaj założenie dworsko – ogrodowe z XIX wieku. powstały z inicjatywy Przecława Sławińskiego dla jego córek Wiktorii i Zofii. Budynek pełni funkcję mieszkalną wraz z ogrodem o zatartej niemal kompozycji, który w większej części przynależy do budynku. Sąsiednie stawy, łączące się dawniej z ogrodem oraz kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z lat 1906-1908 z aleją wiodącą na cmentarz tworzą piękny krajobraz.
Na terenie Kleczy Dolnej znajduje się również budynek Collegium Marianum ks. Palotynów budowane w 1907 roku z ogrodem. To właśnie tutaj, w 1909 r., ks. Alojzy Majewski założył pierwszy dom pallotyński w Polsce, powołując jednocześnie do istnienia gimnazjum męskie. Od 1993 r. dom stał się miejscem formacji wstępnej – nowicjatu, a w zachodnim skrzydle otwarto dom rekolekcyjny.

Zobacz również:
http://www.spkleczaz.iap.pl/
http://www.ospklecza.pl/
http://pallotyni-wadowice.pl/strona_glowna

Skip to content