Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Ponikiew

Ponikiew

Ponikiew – wieś położona we wschodniej części Beskidu Małego, w dolinie potoku Ponikiewka, stanowiącego lewy dopływ rzeki Skawy. Dolina Ponikiewki ograniczona jest od północy grzbietem Bliźniaków i Łysej Góry, od południa i zachodu głównym grzbietem Beskidu Małego opadającego od Gronia Jana Pawła II.

W miejscowości Ponikiew istnieje ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy z domkami wypoczynkowymi, kortem tenisowym, boiskami do siatkówki i koszykówki. Liczne są domki letniskowe i działki rekreacyjne. Oznakowane szlaki stwarzają dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a otaczające dolinę Ponikiewki lasy sprzyjają grzybobraniom.

Na terenie Ponikwi zlokalizowanych jest wiele obiektów o charakterze zabytkowym, w większości nie objęte nadzorem konserwatorskim, w tym murowany kościół katolicki pod wezwaniem św. Aleksego, zbudowany w latach 1853-1858. Na górze Kapral pozostałości strzelnicy i cmentarza. Ponadto w Ponikwi znajdują się pomnik przyrody ożywionej – lipy drobnolistne o obwodzie pnia 364 cm oraz pomnik przyrody nieożywionej – skałka fliszowa na górze Żar.

Zobacz również:
http://www.ponikiewspsk.iap.pl/pl

Skip to content