Roków

Roków – wieś znajduje się w zachodniej części Pogórza Wielickiego na prawym brzegu Skawy, w rejonie ujścia do niej Kleczanki. Wzmiankowana już w 1254 roku w akcie nadania Rokowa przez Bolesława Wstydliwego norbertankom z Krakowa.
Miejscowość posiada charakterystyczny układ dawnej posiadłości dworskiej. Założenie pałacowo – parkowe pochodzące z przełomu XVIII/XIX wieku z zabudową dworską jest śladem historii wsi. Krajobraz charakterystyczny w Rokowie tworzy grupa stawów poprzedzielanych groblami, z dominującą nad nimi sylwetą wyniesionego na skarpie parku pałacowego, na południe od stawów rozrzucone w otwartym krajobrazie są kolonie domów jednorodzinnych, wieś położona jest w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w rejonie ujścia rzeki Kleczanki do Skawy.

Skip to content