Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Stanisław Górny

Stanisław Górny

Stanisław Górny – wieś położona na Pogórzu Wielickim, przy drodze lokalnej Kalwaria Zebrzydowska – Stanisław – Wadowice na północ od Kalwarii. Jest jedną z dwóch wsi o tej samej nazwie różniącej się przymiotnikiem, wieś Stanisław Dolny należy do gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Stanisław Górny, zwany też szlacheckim, jako wieś śląska istnieje od początku XIV wieku. W 1448 r. książę zatorski Wacław potwierdził sprzedaż tej wsi przez Gothardta z Brzezinki, Mikołajowi z Benczyna h. Radwan; później Stanisław Górny należał do Paszkowskich, w XVIII w. do Czartoryskich z Kalwarii a w XIX w. do Brandysów.

Zobacz również:
http://www.gkstanislaw.iap.pl/

Skip to content