Start > LGD > Obszar LGD > Gmina Wadowice > Wadowice

Wadowice

Wadowice –  jedyne miasto na terenie gminy Wadowice. Pełnią funkcję centrum administracyjnego gminy oraz są siedzibą władz gminnych oraz powiatowych. Prawa miejskie zostały nadane w 1430 roku. Miasto położone jest na drodze z Krakowa do Bielska – Białej na tzw. trakcie carskim, co było głównym determinantem jego szybkiego rozwoju. W mieście znajduje się wiele zabytkowych obiektów:

– Bazylika pod wezwaniem Ofiarowania NMP – najstarsza część kościoła pochodzi z XV w., lecz obecny wystrój jest XIX w. Świątynia ściśle związana z młodością Jana Pawła II, tutaj był ochrzczony.
– Zespół dworski Mikołaj, obecnie słynąca z wyśmienitej kuchni restauracja „Dworek Mikołaj”
– Cmentarz parafialny
– Cmentarz wojskowy
– Cmentarz Żydowski
– Układ urbanistyczny miasta
– Kościół pod wezwaniem św. Józefa i klasztor OO. Karmelitów Bosych
– Budynek sądowy
– Budynek koszarowy
– Budynki mieszkalne

Charakterystyczna zabudowa małego miasteczka, z historycznym układem urbanistycznym wraz z jego 700 letnią historią i postacią Karola Wojtyły tworzy genius loci miasta. Tradycyjnym już produktem lokalnym stały się papieskie kremówki sprzedawane w miejscowych cukierniach, ponadto ciekawym i ważnym punktem dla pielgrzymów jest Muzeum – Dom rodzinny Ojca Świętego, przy ulicy kościelnej. Ciekawym obiektem jest również muzeum miejskie, które jest zabytkowym, jednym z najstarszych obiektów w mieście, a dodatkowo można zapoznać się z miastem i Ziemią Wadowicką.

Skip to content