Wysoka

Wysoka – wieś położona na Pogórzu Wielickim na płd. od pasma Draboż, nad potokiem Wysoka, dopływem Kleczanki, przy drodze Wadowice-Stanisław Górny.
Wieś położona na Pogórzu Wielickim, poza układem zabudowy skupionej przy traktach drogowych, krajobraz tworzy mozaika częściowo zalesionych wzgórz i dolin niewielkich potoków z rozsianymi koloniami zabudowy jednorodzinnej, duże zróżnicowanie wysokości terenu i nachylenia stoków jest źródłem malowniczych widoków.
W XIX wieku i jeszcze na początku XX w. Wysoka była wsią bednarzy. Produkowane tu masowo wyroby bednarskie, a szczególnie niecki, eksportowane do Prus.

Historię miejscowości dokumentują zabytkowe obiekty, które stanowią jednocześnie dominanty urbanistyczne:
– obiekt zabytkowy sakralny – kościół parafialny p.w. Św. Józefa i Marii Magdaleny budowany w 1938 roku,
– pozostałość parku dworskiego (założenie niemal zatarte) ze stawem, na północ od drogi Stanisław Górny – Babica,
– stanowisko archeologiczne – dokumentuje ślad osadnictwa w średniowieczu..

 

Skip to content