Zawadka

Zawadka – wieś położona na skraju Beskidu Małego, u podnóża Łysej Góry (554 m n. p. m.) Śladami historii są stanowiska archeologiczne – dokumentują one ślady osadnictwa w czasach średniowiecza i XV/XVI wieku. Wieś położona w najdalej na wschód wysuniętej części Beskidu Małego w grupie Łamanej Skały, na przedgórzu pasma Iłowca z Łysą Górą (548 m n.p.m.), o zalesionym pasie grzbietów w południowej części wsi, na zbocza wspina się od drogi zabudowa w formie koloni, zagród i pojedynczych domów, poprzecinanych zadrzewionymi dolinkami niewielkich cieków wodnych, w północnej części wsi widoki panoramiczne na miasto Wadowice w części dzielnicy blokowej z dominantą wieży kościoła Piotra Apostoła.

Skip to content