Start > LSR > LSR 2014-2020 > Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020

Prace nad przygotowaniem LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Wadoviana” prowadzi prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2013 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania LSR znajdą Państwo poniżej:

1. Harmonogram spotkań konsultacyjnych

2. Plan włączenia społeczności lokalnej

Skip to content