Start > LSR > LSR 2023-2027 > Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze

W dniu 9 czerwca 2022r. Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” podpisało umowę na wsparcie przygotowawcze. Stowarzyszeniu LGD „Wadoviana” przyznano pomoc w wysokości 74 000,00 zł. Środki te pozwolą na napisanie nowej strategii w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2023-2027.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content