Start > LSR > LSR 2023-2027 > Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja

Spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania LSR-aktualizacja

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” zaprasza mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Będzie możliwość uczestniczenia w konsultacjach online. Wszystkich zainteresowanych do udziału w takiej formie konsultacji prosimy o zgłoszenie chęci zdalnego uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail : wadoviana@op.pl. W wiadomości zwrotnej zostanie odesłany do Państwa link do spotkania.

Razem opracujmy LSR Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” na kolejne 5 lat!

Czekamy na Wasze pomysły!

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content