Nabory wniosków

Tutaj znajdą Państwo aktualne informacje o planowanych i ogłoszonych naborach, dokumentację konkursową i wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność są dostępne na stronie internetowej ARiMR.- TUTAJ

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – TUTAJ

Planowany harmonogram naborów

Wyniki naboru 1/2024

W dniu 05.06.2024 podczas posiedzenia, Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru z zakresu: 1/2024 – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego   Poniżej znajduje się lista operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru: NABÓR  1/2024: Lista operacji […]

Ogłoszenie o naborze 1/2024 – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 5/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 4/2023 – Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 3/2023 – Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 1/2023 – Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 5/2022 – Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 4/2022 – Rozwój produktów lokalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 3/2022 – Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 2/2022 – Rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze 1/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

Skip to content