Operacja własna – ogłoszenie z 05.10.2023 – Centrum wsparcia dla NGO

Informacja o braku chętnych

W związku z zamieszczeniem w dniu 05.10.2023r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD z zakresu: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w […]

Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, działająca na terenie gmin:  Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów informuje o planowanej realizacji operacji własnej LGD – centrum wsparcia dla ngo –   dotyczącej realizacji działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane    w ramach zakresu z rozporządzenia¹: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska […]

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content