Planowany harmonogram naborów

Planowany harmonogram naborów.

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW EFS EFRR EFMR
2016 I
II
 1. Zakładanie działalności gospodarczej/150 tys. zł
 2. Rozwój działalności gospodarczej/1,5 mln zł
 3. Renowacja łub restauracja zabytków i ich otoczenia/700 tys. zł
2017 I
 1. Innowacje w przedsiębiorstwach/150 tys. zł
 2. Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR/140 tys. zł
 3. Tworzenie lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania/1 mln 680 tys. zł
II
 1. Działania aktywizujące społeczność lokalną/200 tys. zł
 2. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu/75 tys. zł
 3. Promocja dziedzictwa lokalnego łub obszaru LSR/ 80 tys. zł
  Renowacja lub restauracja zabytków i ich otoczenia/800 tys. zł
2018 I
 1. Zakładanie działalności gospodarczej/250 tys. zł
 2. Rozwój działalności gospodarczej/1,5 mln zł
 3. Tworzenie sieci usług turystycznych/75 tys. zł
 4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu/75 tys. zł
II
 1. Działania aktywizujące społeczność lokalną/105 tys. zł
 2. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu/75 tys. zł
2019 I

II

2020 I
 1. Tworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych/ 25 tys. zł
 2. Przetwórstwo produktów lokalnych/200 tys. zł
 3. Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR/ 80 tys. zł
 4. Działania aktywizujące społeczność lokalną/245 tys. zł
 5. Rozwój działalności gospodarczej/861 581,50 zł
 6. Innowacje w przedsiębiorstwach/191 586,00 zł
 7. Renowacja i/lub restauracja zabytków i ich otoczenia/110 749,10 zł
II
 1. Renowacja i/lub restauracja zabytków i ich otoczenia/110 749,10 zł
 2. Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych/50 000,00 zł
2021 I
 1. Zakładanie działalności gospodarczej /200 000,00 zł
 2. Rozwój działalności gospodarczej/1 209 532,50
 3. Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania/ 642 622,16 zł
 4. Innowacje w przedsiębiorstwach/ 458 042,00 zł
 5. Rozwój produktów lokalnych/ 313 004,45 zł
 6. Renowacja i/lub restauracja zabytków i ich otoczenia/ 59 248,00 zł
 7. Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych/ 50 000,00 zł
II
 1. Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych/ 12 500,00 euro (50 000,00 zł)
2022 I
 1. Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania / 263 763,00 euro
  ( 1 055 052,00 zł)
 2. Zakładanie działalności gospodarczej / 160 330,00 euro ( 641 320,00 zł)
II
2023 I
 1. Zakładanie działalności gospodarcze / 75 683,00 euro (303 732,00 zł)
 2. Rozwój działalności gospodarczej / 194 308,00 euro (777 232, 00 zł)
 3. Zakładanie działalności gospodarczej / 105 000,00 euro (420 000,00 zł)
 4. Rozwój działalności gospodarczej / 281 516,00 euro (1 126 064,00 zł)
II
 1. Zakładanie działalności gospodarczej / 88 000,00 euro (352 000,00 zł)
 2. Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane / 44 521,22 euro (178 084,88 zł)
 3. Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR / 38 283,84 euro (153 135,36 zł)
2024 I
 1. Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane / 44 521,22 euro (178 084,88 zł)
 2. Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR / 38 283,84 euro (153 135,36 zł)
 3. Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR / 126 670,04 euro (506 680,16 zł)
II

1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

Pliki do pobrania:

1. Planowany harmonogram naborów
FORMAT: PDF, 579.29kB
pobierz
Skip to content