Procedury oceny

Tutaj znajdą Państwo procedury obowiązujące przy ocenie i wyborze wniosków do dofinansowania a także lokalne i premiujące kryteria oceny operacji stosowane w trakcie oceny operacji.

Procedura oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (konkurs)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Pliki do pobrania: Dokumenty aktualne: Procedura oceny i wyboru operacji – konkurs (08.11.2022 – aktualne) Zał. nr 1 Karta oceny zgodności z LSR (08.02.2021 – aktualne) […]

Procedura oceny grantobiorców

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Dokumenty obowiązujące (od 06.07.2017):  Procedura oceny i wyboru grantobiorców Karta oceny zgodności z LSR Karta oceny wg kryteriów lokalnych Lokalne kryteria wyboru operacji ( od 11.10.2017)

Procedura oceny operacji własnych

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.   Dokumenty obowiązujące (od dnia 17.02.2021): Procedura oceny i wyboru operacji – operacje własne Zał. nr 1 Karta oceny zgodności z LSR Zał. nr 2 Karta oceny wg lokalnych kryteriów […]

Skip to content