Procedura oceny grantobiorców

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Dokumenty obowiązujące (od 06.07.2017):

  1.  Procedura oceny i wyboru grantobiorców
  2. Karta oceny zgodności z LSR
  3. Karta oceny wg kryteriów lokalnych
  4. Lokalne kryteria wyboru operacji ( od 11.10.2017)
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content