Procedura oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (konkurs)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Pliki do pobrania:

Dokumenty aktualne:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji – konkurs (08.11.2022 – aktualne)
 2. Zał. nr 1 Karta oceny zgodności z LSR (08.02.2021 – aktualne)
 3. Zał. nr 2 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji (08.02.2021 – aktualne)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji (17.02.2021 – aktualne)
 5. Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny operacji według kryteriów lokalnych (17.02.2021 – aktualne)

 

Dokumenty archiwalne:

 

 1.  Procedura oceny i wyboru operacji – konkurs (08.02.2021 – 07.11.2022)

 

 1.  Procedura oceny i wyboru operacji- konkurs (11.10.2017 – 07.02.2021)
 2. Zał. nr 1 Karta oceny zgodności z LSR (11.10.2017 – 07.02.2021)
 3. Zał. nr 2 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji (11.10.2017 – 07.02.2021)

 

 1. Procedura oceny i wyboru operacji- konkurs (28.03.2017 – 10.10.2017)
 2. Zał. nr 1 Karta oceny zgodności z LSR (28.03.2017 – 10.10.2017)
 3. Zał. nr 2 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji (28.03.2017 – 10.10.2017)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji (11.10.2017 – 16.02.2021)
 5. Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny operacji według kryteriów lokalnych (28.03.2017 – 16.02.2021)

 

 1. Procedura oceny i wyboru operacji- konkurs.pdf (11.10.2016 – 27.03.2017)
 2. Zał. nr 1 Karta weryfikacji operacji.pdf (11.10.2016 – 27.03.2017)
 3. Zał. nr 2 Karta oceny zgodności operacji z LSR.pdf (11.10.2017 – 27.03.2017)
 4. Zał. nr 3 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.pdf(11.10.2017 – 27.03.2017)
 5. Zał. nr 4 Karta oceny wg kryteriów premiujących.pdf(11.10.2017 – 27.03.2017)
 6. Zał. nr 5 Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny operacji według kryteriów lokalnych i premiujących.pdf(11.10.2017 – 27.03.2017)
 7. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji (28.03.2017- 10.10.2017)

 

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content