Wyniki naboru 1/2024 – aktualizacja

W dniu 05.06.2024 podczas posiedzenia, Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru z zakresu:

  • 1/2024 – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego

 

Poniżej znajduje się lista operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru:

NABÓR  1/2024:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2024
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2024

PROTOKÓŁ:

Protokół z II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dnia 10 czerwca 2024 roku.


AKTUALIZACJA – 11.07.2024r.

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2024
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2024

PROTOKÓŁ:

Protokół z III Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Skip to content